Kinaesthetics Aparținători în Îngrijire Kinaesthetics Aparținători în Îngrijire

Acest program este destinat persoanelor, care își îngrijesc aparținătorii sau prietenii, fără să dispună de o formare profesională în domeniul îngrijirii.

Persoanele care își îngrijesc aparținătorii, se confruntă zi de zi cu mari provocări. Pe deoparte își trăiesc propria viață, pe de altă parte ajută persoana care necesită îngrijire în efectuarea activităților zilnice esențiale, cum sunt ridicarea din pat, igiena personală, îmbrăcare,  alimentare. Ei ai sarcina de a se îngriji de calitatea vieții persoanei îngrijite, dar și de protejarea sănătății proprii.  Acest rol dublu duce ușor la suprasolicitare, și în final la periclitarea sănătății tuturor persoanelor implicate.

Ofertele uzuale pentru aparținătorii în îngrijire vizează deseori degrevarea punctuală sau regulată a acestora de sarcinile de îngrijire. Specificul programului Kinaesthetics Aparținători în Îngrijire  este, că degrevarea survine în urma formării și a dezvoltării competențelor acestora. Programul de formare este astfel conceput, încât persoanele care își îngrijesc aparținătorii ani de-a rândul, să poată obține în final calificarea de trainer Kinaesthetics.

Kinaesthetics pleacă de la preconcepția, că sprijinul acordat unei persoane este benefică sănătății și dezvoltării acestuia, doar în măsura în care sprijină activitatea proprie și eficiența activității motorii ale acestuia.

Competența mișcării joacă un rol central în modelarea unei vieți sănătoase și independente. Se concretizează printr-o gamă largă de posibilități de mișcare, și o capacitate crescută de adaptare a mișcării individuale și în interacțiune cu o altă persoană, la condițiile permanent schimbătoare. Din acest motiv, unul din obiectivele Kinaesthetics este dezvoltarea calității mișcării proprii, lărgirea spectrului individual de acțiune, precum și creșterea capacității de adaptare cotidiene.

În cadrul Kinaesthetics Aparținători în Îngrijire cursanții învață să dezvolte competența de motorie a persoanei îngrijite, pe fundamentul propriei competențe de mișcare. Acest lucru preîntămpină pericolul afectării sănătății persoanei care îngrijește, pe de altă parte duce la creșterea mobilității, independenței și a calității vieții persoanei îngrijite. Astfel profită toate persoanele implicate de o calitate înbunătățită a vieții.