Kinaesthetics ápoló hozzátartozók Kinaesthetics ápoló hozzátartozók

Ez a program azon személyeket célozza meg, akik ápolásbeli szakképzettség nélkül ápolják gondozásra szoruló hozzátartozóikat.

Azok a személyek, akik egy hozzátartozóra kell gondot gondot viseljenek, mindennapjaikban nagy kihívásnak tesznek eleget. Egyrészt saját mindennapi életük megszervezésén kell fáradozniuk, másrészt a segítségre szorulót kell mindennapi élettevékenységében támogatniuk: pl  felkelésben, mosakodásban, öltözködésben,táplálkozásban. Az a kettős feladat hárul rájuk, hogy egyrészt a gondozásra szoruló ember életminőségéről, másrészt a saját egészségükről gondoskodjanak. Ez a kettős szerep azonban túlterhelővé válhat, és mindkét fél  egészségi állapotát csonkíthatja.

A szokványos, ápoló hozzátartozóknak szóló képzésajánlatok az ápoló módszeres felmentését célozzá meg. A különleges, amit a Kinaesthetics Ápoló hozzátartozók részére program kínál, az, hogy ápoló hozzátartozót mozgáskompetencia fejlesztés révén tehermentesíti. A képzés progarmja úgy épül fel, hogy azok, akik évekig ápoló hozzátartozókként foglalatoskodnak, kinaesthetics trainer-i fokozatig képezhessék magukat.

A kinaesthetics abból indul ki, hogy egy segítségre szoruló ember támogatása akkor építő jellegű, ha az a beteg saját mozgáslehetőségeinek kiaknázását célozza meg, és így annak napi tevékenységében való önállósulására irányul. Ennek egyik alapfeltétele az ápoló személyzet mozgásképességének fejlesztése.

A mozgáskompetencia központi szerepet kap egy egészséges és önálló életvitelben. Ez a képesség mozgáslehetőségek széles skálájának birásában, valamint az állandáan változó helyzetekhez való alkalmazkodóképessségben  nyilvánul meg, úgy a saját mozgásban, mint a másokkal való interakcióban. A kinaesthetics célja tehát  az emberi saját mozgás minőségének fejlesztése, a személyes tevékenységhez kötődő mozgástér növelése, valamint az alkalmazkodóképesség javítása a mindennapokban.

IA Kinaesthetics ápoló hozzátartozóknak program keretében megtanulja a résztvevő, saját mozgásának fejlődése révén, hogyan fejlesztheti a mindennapi ápolásban gondozottja mozgáskompetenciáját .  Ez nemcsak a gondozott, de az ápoló hozzátartozó egészségének védelmét is szolgálja mindennapi gondozói ténykedésében,  ugyanakkor  nagyobb mobilitáshoz, önállósághoz, és jobb életminőséghez vezet, így gondozó és gondozott egyaránt egy jobb éleminőség részesévé válik.