Consultant Kinaesthetics: Consultantul pentru formare, proiecte și dezvoltare

Tot mai multe organizații recunosc importanța măsurilor interne de formare cu efecte evidente asupra comportamentului și dezvoltării calității în cadrul instituției. Aceste măsuri de formare sunt deosebit de eficiente, dacă a) coordonatorul de curs se prezintă cu o ofertă de conținut și metodă pedagogică de înaltă calitate,  b) participanții la formare î-și asumă responsabilitatea pentru procesul propriu de învățare respectiv c) persoanele din conducerea instituției facilitează și pretind integrarea procesului de învățare în procesele operaționale ale instituției. În vederea implementării proceselor durabile de învățare Kinaesthetics tot mai multe instituții recurg la asistență profesională. Din aceste considerente, organizațiile naționale, împreună cu  European Kinaesthetics Association (EKA) au inițiat începând cu anul 2009 un curs de profesionalizare pentru consultanți Kinaesthetics. Prin această ofertă Kinaesthetics abordează pentru prima oară printr-un conținut curricular fundamentat domeniul organizațional.  Similar întregului sistem de formare Kinaesthetics și acest curs se bazează pe abordarea cibernetic-sistemică și pleacă de premisa, că dezvoltarea competenței motorii joacă un rol central și în aspectele de conducere și organizare.

Cursul este structurat în două trepte:

Cursul de formare a Consultantului de Formare, Proiecte și Dezvoltare în domeniul Kinaesthetics

  • Cursul pentru Consultant Kinaesthetics – Treapta 1
    Prima treaptă este destinată trainerilor Kinaesthetics în îngrijire sau infant handling, treapta 2 sau 3, care doresc să extindă propriile competențe de consultant, în beneficiul activității proprii ca și traineri independenți.
  • Cursul pentru Consultant Kinaesthetics – Treapta 2
    Treapta a doua clădește pe competențele dobândite în cursul treptei 1 și se adresează trainerilor Kinaesthetics, care au experiența și/sau formarea prealabilă ca și persoane de conducere. După absolvirea cursului aceștia dobândesc competența de a iniția și îndruma profesional proiecte de formare Kinaesthetics, și de a acorda consultanță de specialitate în acest domeniu organizațiilor interesate. Absolvirea unui asemenea curs este condiția sine qua non, pentru a putea modera procese de evaluare Kinaesthetics și de a prelua responsabilitatea proiectelor de formare și dezvoltare ca și coordonator sau asistent de proiect în numele organizațiilor naționale Kinaesthetics.

Absolvirea treptei 2corespunde standardelor Societății Germane pentru Consultanță. Acreditarea formării Kinaesthetics în două trepte prin această societate este în curs