Kinaesthetics-tanácsadó:képzési-, projekt- és fejlesztési tanácsadó

Egyre több szervezet felismeri a belső képzések fontosságát, amelyek nyilvánvaló hatékonyságot mutatnak úgy  a szervezeten belüli magatartás, mint az intézményen belüli minőségfejlődés szempontjából. Ezen intézkedések akkor hatékonyak és tartósak, ha  a) a képzésvezető tartalmi és pedagógiai szempontból igényes kinálattal jön b) ha a résztvevők felvállalják tulajdon tanulási folyamatukért a felelősséget, c) a vezető személyzet lehetővé teszi és támogatja a tanulási folyamatnak a szervezet működésébe való aktiv integrálását.
A hosszútávú kinaesthetics tanulási folyamatok foganatositása céljából sok intézmény igényel szakszerű támogatast. Ezen igények alapján a nemzeti szervezetek az EKA-val egyetemben 2009-től egy képzési folyamatot inditott el, kinaesthetics tanacsadok reszere. Ezúttal a Kinaesthetics szervezeti doméniumokban is használható tartalmi kinálattal hozakodik elő. Ahogyan az egész kinaesthetics képzési rendszer a kybernetika alapelveiből indul ki, ugy ezen  képzéság is azon meggyőződésnek köszönheti a létét, miszerint a mozgásképesség fejlesztése a vezetési és szervezési kérdésekben is központi szereppel bir. A képzés két szakaszban zajlik:

Kinaesthetics képzési-, projekt-, fejlesztési tanácsadó

  • 1.fokozatú kinaesthetics tanácsadói képzés
    Az első fokozat azon 2-es vagy 3-as fokú, ápolásban vagy infant handlingben szakosodott trainereket célozza meg, akik tanácsadói kompetenciájukat saját, egyéni képzési kinálatuk bővitésére szeretnék felhasználni. 
  • 2. fokozatú kinaesthetics tanácsadói képzés
    A második fokozat az első szakaszban szerzett tanácsadói kompetenciára épül, és azon kinaesthetics trénereket célozza meg, akik a  szervezeti vezetésben jártasak, avagy ilyen irányú szakképzettséggel rendelkeznek. A képzés befejeztével olyan képességek birtokába jutnak, mint: kinaesthetics képzési projektek kezdeményezése, levezetése, kinaesthetics szaktanácsadás szervezetek részére. A képzés elvégzése kizárólagos feltétele annak, hogy az országos kinaesthetics szervezetek megbizásából kinaesthetics felmérési folyamatokat vezessen le, valamint a képzési és fejlesztési projektekért , mint projektvezető, vagy asszisztens, felelősséget vállaljon.

A 2. fokozat elvégzése megfelel a Német Kinaesthetics Társaság tanácsadói standardjainak. A kétlépcsős kinaesthetics képzés akkreditálási folyamata már zajlik.