A kinaesthetics hálózat szintjei: 
Kinaesthetics trénerek

A kinaesthetics-trénerek vagy szakintézmények keretében tevékenykednek, vagy szabadon, szaktrénerként illetve tanácsadóként.  Ők, a képzésmegrendelő óhajára kinaesthetics alapképzéseket , vagy képzési projketeket szerveznek. A trénerek  az országos szervezettel való kapcsolattartást együttműködási szerződás alapján bonyolitják.

Az európai képzéshálózatban 900 aktiv tréner van.Ők rendszeresen vesznek részt az országos szervezetek továbbképzésein, hogy lépést tartsanak a kinaesthetics képzési curriculum aktuális statusaval. Ugyanakkor összevetik és behozzák ismereteiket, tapasztalataikat .