Organizarea rețelei Europene de Kinaesthetics

Kinaesthetics este o rețea de formare structurată în trei planuri:

Trainerii Kinaesthetics ale țărilor aderate la rețea constituie domeniul central al rețelei. Ei sunt activi în instituții de sănătate, de asistență socială, de formare, sau sunt activi ca și traineri Kinaesthetics liberi profesioniști. Ei cooperează strâns cu organizațiile naționale.

Domeniul mediu cuprinde organizațiile naționale. Din punct de vedere juridic și economic, acestea prestează în mod independent diferite servicii pentru traineri, cursanți și organizatori ai cursurilor.

Domeniul extern este format din European Kinaesthetics Association (EKA). Aceasta constituie organizația cadru a tuturor organizațiilor naționale în Europa, și se preocupă de aspectele relevante ale dezvoltării și coordonării întregii rețele.

Rețeaua Europeană Kinaesthetics