Scurt istoric al Kinaesthetics (denumire premergătoare utilizată: Kinästhetik/Kinestetică)

Pe baza studiului său de cibernetică comportamentală urmat la K. U. Smith, și a interesului său pentru dans, cerecetătorul american F. Hatch împreună cu soția lui, L. Maietta au început dezvoltarea conceptelor de bază ale Kinaesthetics în anii 80 ai secolului 20. Încă de la începutul acestui proces, numeroși cursanți entuziasmați au participat la procesul de dezvoltare și promovare a acestor concepte inovative.
Kinaesthetics a fost întâmpinat cu interes deosebit de către specialiștii din domeniul îngrijirii. Pentru a putea satisface cererea crescândă pentru cursuri, începând cu anii 90 a fost demarată formarea primilor traineri Kinaesthetics. Kinaesthetics a devenit în consecință o instituție de formare a adulților cu o largă recunoaștere și apreciere în domeniile sănătății, a asistenței sociale și a formării.
Creșterea continuă a Kinaesthetics a condus la mai multe adaptări structurale – cum a fost și restructurarea din anii 2006 / 2007. Cea mai actuală structură organizațională conferă inițiativei Kinaesthetics o structură de conducere cu reprezentare mai largă, garantând dezvoltarea Kinaesthetics în cadrul unei rețele Europene.

Fondatorii preocupării științifice cu aspectele experimentale ale mișcării umane au utilizat în cursul istoriei schimbătoare și denumirea de "Kinestetică" pentru denumirea procesului de cercetare și inițiativei antreprenoriale asociate. În mod corespunzător, în cursul anilor 80, asociația de suport purtase numele de  "Asociația pentru kinestetică " iar revista de specialitate publicată ani de-a rândul a fost intituată "Kinästhetik Bulletin“ (Buletinul de kinestetică). Astăzi această denumire este utilizată în special de către Ina Citron și Heidi Bauder, două formatoare care s-au distanțat timpuriu de fondatori, și au dezvoltat în cursul anilor alte oferte de formare sub denumirea de "Kinästhetik" (Kinestetică).

După reorganizarea din anul 2001 termenul de „Kinaesthetics“ este utilizat atât în contextul cercetării, cât și a produselor de formare și a inițiativelor antreprenoriale asociate. Atunci când pe baza unor diferențe indisolubile la nivelul conducerii, Kinaesthetics a ajuns în pragul colapsului, majoritate covârșitoare a trainerilor a decis să restructureze inițiativa începând cu anul 2006 în actuala rețea Europeană pentru Kinaesthetics.  În mod regretabil fondatorii Kinaesthetics nu au mai urmat acest demers. Cu rețeaua Europeană pentru Kinaesthetics și organizațiile naționale din Germania, Italia, Austria și Elveția s-a reușit continuarea dezvoltării și implementării cu succes a Kinaesthetics. Noile structuri asigură accesibilitatea largă a Kinaesthetics și continuarea procesului de cercetare empirică din domeniu. 

 

Istoricul Kinaesthetics