Evaluare Kinaesthetics pentru organizații

Un proces de evaluare Kinaesthtetics înseamnă analiza calificată a situației actuale din perspectiva procesului de dezvoltare a unei organizații, respectiv planificarea și implementarea consecventă a pașilor de învățare. Prin acest proces Kinaesthetics se va ancora inclusiv în conștiența personalului de conducere la toate nivelurile, precum și în instrumentele de conducere și organizare.

 • Primul pas: Evaluarea inițială
  În cadrul unei evaluări inițiale se face analiza sistematică a situației actuale a dezvoltării competențelor și culturii de învățare a instituției. În cadrul acestei evaluări se caută răspunsuri la următoarele întrebări:
  • Care este nivelul cunoștințelor și deprinderilor din domeniul Kinaesthetics?
  • Care sunt beneficiile Kinaesthetics pentru colaboratori, clienți, cât și pentru întreaga organizație?
  • Care sunt efectele ce pot fi observate și documentate?
  • Cum pot fi amplificate efectele de durată ale Kinaesthetics în instituția respectivă?
  • Care sunt domeniile ce necesită dezvoltare, în vederea atingerii obiectivelor instituției?

  Evaluarea inițială va fi moderată de către un consultant-Kinaesthetics calificat.
   
 • Al doilea pas: Planificarea măsurilor
  Pe baza analizei situației actuale, diferitele nivele ale instituției planifică măsuri necesare pentru dezvoltarea de durată a competențelor individuale și organizatorice.
  Măsurile vor fi planificate și documentate în cadrul unor proiecte focale..
   
 • Al treilea pas: Faza de implementare
  Urmează o fază de implementare de 9 – 12 luni, în cadrul căreie se aplică măsurile planificate. Procesul de învățare la diferitele niveluri va fi evaluat periodic în cadrul unor întâlniri. Responsabilitatea pentru această etapă de implementare va fi preluată de un grup de coordonare intern. Eine betriebsinterne Steuerungsgruppe übernimmt die Verantwortung für diese Umsetzungsphase.
 • Al patrulea pas: A doua evaluare
  La expirarea fazei de implementare se evaluează din nou situația actuală existentă. Acest lucru face posibilă documentarea efectelor măsurilor inițiate, și prezentarea modelelor proceselor de învățare și soluționare a problemelor pe plan instituțional.

La finele procesului de evaluare, Instituția poate aplica pentru obținerea unei distincții Kinaesthetics.