Kinaesthetics a nevelésben Kinaesthetics a nevelésben

Kinaesthetics a nevelésben program azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy milyen jelentőséggel bír a mozgáskompetencia fejlődése a nevelésre. Olyan személyeket szólít meg, akik családi vagy szakmai keretek között nevelési feladatokat látnak el.

Az újszülött csecsemők, fejlettségi helyzetük okán természetszerűen tapasztalt emberek támogatására és befolyására szorulnak. 
A gyerekek rászorulnak, hogy valaki gondoskodjon létszükségleteiről, mit a táplálék, higiéna vagy a hőmérséklethez illeszkedő ruházat. Ugyanígy, teljes fejlődési folyamatukban más emberekkel való kapcsolatokra vannak utalva. Ezen belül a nevelőkkel való kapcsolatuk központi helyet foglal el.

A nevelés témája leggyakrabban csak olyankor kerül elő, mikor nem a remélt módon zajlik. Olyankor beszélünk a nevelésről, mikor egy gyerek nem teljesíti a nevelő elvárásait (pl. lop vagy hazudik), vagy amikor egy felnőtt nevelési teljesítményét barátai, szomszédai vagy a hatóságok megkérdőjelezik.
Viszont a nevelés sokkal alapvetőbb és általánosabb tartalmakkal foglalkozik. A nevelés által a kapcsolati személyek a gyereket önállósodásukban támogatják. Ehhez hozzátartozik egy diferenciált öntudat kifejlődése, a kihívások kreatív legyőzése, valamint egy tanulási, egészségi és szociális magatartással kapcsolatos felelősségtudattal.

A gyerekek ezeket a szokványos tevékenységei során tanulják, mint amilyenek az átöltözés, ivás, evés, játszás, beszélgetés stb., amelyek meghatározzák mindennapjait. Ezek a tevékenységek mindig mozgáshoz kötődnek. Ennek megfelelően a Kinaesthetics abból indúl ki, hogy a mozgáskompetencia fejlődése képezi minden emberi kompetencia és képesség alapját.
A gyerekek mozgáskompetenciájukat elsődlegesen a kapcsolati személyekhez való kapcsolatuk révén fejlesztik. Különösen az első életév során ezek a kölcsönhatások érintés és mozgás révén történnek. Az ahogyan egy gyereket megfogunk, ahogy vele együtt mozgunk, amilyen mozgásszabadságot biztosítunk számára, meghatározza mozgás és magatartásmintáit. Nagyobb gyerekeknél a testi érintkezés háttérbe szorul. Ennek ellenére a mozgással való foglalkozás az teljes nevelési időszakban jelentős szerepet tölt be, mivel a kölcsönhatási folyamatok mindig mozgásfolyamatok is.

Ebből kifolyólag a Kinaesthetics a nevelést folyamatos, gyerek és kapcsolati személy közötti, kölcsönhatásként értelmezi. Pontosabban: autonóm, aktív partnerek kölcsönös befolyásának, amelyen belül egyik fél sem tud direkt módon irányítani. Egy kapcsolati személy például nem határozhatja meg, hogy a gyerek aludjon; csak magátol tudhat elaludni. Ennek ellenére annak módja, ahogyan a kapcsolati személy mozog mikor a gyereket lefekteti aludni, befolyással lessz arra, hogy mennyire fog tudni elaludni a gyerek. Ez a példa is azt támasztja alá, hogy a nevelő személy mozgáskompetenciája nagy jelentőséggel bír.

Kinaesthetics a nevelésben program során a nevelési feladatokkal rendelkező személyek megtanulják tudatosságukat és figyelemüket saját mozgásukra és magatartásukra irányítani. Az ebből adódó érzékenység és alkalmazkodási készség tágítja hatáskörüket a mindennapi nevelési kölcsönhatásaik során. Ezáltal megtanulják, hogy célzottan, változatosan és az egyéni fejlődésükhöz igazodva kísérjék a gyerekeket.