Kinaesthetics Infant Handling Kinaesthetics Infant Handling

Kinaesthetics Infant Handling se adresează părinților și profesioniștilor implicați în dezvoltarea nou născuților prematuri, a sugarilorcare și a copiilor.

Programul se concentrează pe aspectele interacțiunii zilnice cu copii, caracterizată în primii ani de viață printr-un contact corporal intensiv, și felul în care această interacțiune influențează dezvoltarea copiilor. 

Kinaesthetics pornește de la premiza, că modelele și competențele de mișcare sunt învățate pe fundamentul interacțiunii prin contactul direct cu alte persoane. Părinții sau îngrijitorii profesioniști schibă scutecele copiilor, îi așează, le dă de mâncare, îi poartă în barțe. Modalitatea în care ținem un copil, cum ne mișcăm cu acesta, are o influență hotărâtoare asupra măsurii în care copilul poate să participe activ la propria mișcare, asupra modelelor de mișcare și comportamentale pe care le dezvoltă. 

Aspectele motorii ale dezvoltării infantile sunt de un interes deosebit pentru Kinaesthetics: cum putem sprijini un copil, ca în mod adaptat anatomiei și statusului de dezvoltare actual, să învețe să își coordoneze greutatea părților corporale în câmpul gravitațional, să se întoarcă de pe spate pe burtă, să șadă, să se deplaseze în diverse poziții corporale, în mod cât mai simplu și cu o diversitate cât mai bogată de variante?

Primele și cele mai directe posibilități de comunicare (non-verbală): interacțiunea prin atingere directă și mișcarea, constituie în primii ani de viață un important fundament al dezvoltării și calității capacității comunicative de perspectivă a copilului.

 

Calitatea Handling-ului influențează astfel procesele fundamentale de sănătate, de dezvoltare și de învășare a copilului.

În Kinaesthetics Infant Handling participanții învață să miște astfel cu copii, încât proprietățile caracteristice ale anatomiei infantile să fie luate în considerare. Părinții și profesioniștii vor ști astfel să își modeleze interacțiunea zilnică cu copii în mod adaptat, ca mediu de învățare și dezvoltare pentru aceștia.