Distincția Kinaesthetics

În situația în care o instituție constată în cadrul procesului de Assesment Kinaesthetics, că îndeplinește condițiile pentru Distincția Kinaesthetics, are posibilitatea de a continua procesul, și de a aplica la un Audit Kinaesthetics și obținerea unei Distincții Kinaesthetics.

Derularea și conținuturile Auditului cu Distincție:
Distincție formală este inițiată printr-un audit de către consultantul Kinaesthetics (durata 1 zi). Acesta verifică, dacă impresiile din cadrul Assesmentului corespund cu realitatea din practică. Raportul de audit constituie baza pentru obținerea distincției formale.

Distincția este decernată de către European Kinaesthetics Association (EKA) într-un cadru festiv.